МДФ-След задължителното боядисване е възможен за използване и в банята
Задължително боядисване с над 1000 възможни цвята